* ข้อมูลคอมพิวเตอร์

จำนวนคอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนการสอน

งบประมาณ สพฐ. : 8 เครื่อง
จัดหาเอง/บริจาค : 11 เครื่อง
รวม : 19 เครื่อง
ใช้งานได้ : 17 เครื่อง
ใช้งานไม่ได้ : 2 เครื่อง

จำนวนคอมพิวเตอร์เพื่อการบริหารจัดการ

งบประมาณ สพฐ. : 3 เครื่อง
จัดหาเอง/บริจาค : 0 เครื่อง
รวม : 3 เครื่อง
ใช้งานได้ : 3 เครื่อง
ใช้งานไม่ได้ : 0 เครื่อง

จำนวนคอมพิวเตอรทั้งหมด

คอมพิวเตอร์ : 22 เครื่อง
ใช้งานได้ : 17 เครื่อง
ใช้งานไม่ได้ : 2 เครื่อง

* ระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต

ระบบอินเทอร์เน็ตโครงการ MOEnet

ผู้ให้บริการ : TOT
ประเภท : adsl
ความเร็ว : 6Mbps Kbps
สถานะการใช้งาน : no

ระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตที่โรงเรียนเช่าเอง

ผู้ให้บริการ : -
ประเภท : -
ความเร็ว : -
สถานะการใช้งาน : -
งบประมาณ/เดือน : -

ระบบเครือข่าย

ระบบเครือข่าย (LAN) : มีระบบเครือข่าย LAN
ระบบเครือข่ายไร้สาย (Wireless LAN) : มีระบบเครือข่ายไร้สาย (Wireless LAN)