ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านยางสูง

รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1071020252
รหัส Smis 8 หลัก : 71020033
รหัส Obec 6 หลัก : 020252
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : บ้านยางสูง
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : BANYANGSOONG
ที่อยู่ : หมู่ที่ 7 บ้านสันติสุข
ตำบล : หลุมรัง
อำเภอ : บ่อพลอย
จังหวัด : กาญจนบุรี
รหัสไปรษณีย์ : 71160
โทรศัพท์ : 0-3464-6162
โทรสาร : 034646288
ระดับที่เปิดสอน : อนุบาล - มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง : ปี 2491
อีเมล์ : bysschool@gmail.com
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา : หลุมรัง
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : หลุมรัง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา : 21 กิโลเมตร
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ : 20 กิโลเมตร