พิธีมอบประกาศนียบัตร ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และบัณฑิตน้อย

กลับไปอัลบั้ม