คณะครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านยางสูง ร่วมกันบริจาคเงินช่วยเหลือโรงเรียนบ้านไร่เจริญ หลังประสบภัยอุทกภัย

กลับไปอัลบั้ม