คณะครูโรงเรียนบ้านยางสูง อบรมเชิงปฏิบัติการ STEM Education 10-11 สิงหาคม 2559 ณ โรงเรียนบ้านยางสูง

กลับไปอัลบั้ม